Administrasjon av lånere


Dette er lista over filmer som er i bestilling, er allerede er utlånt. Marker i sjekkboksen til venstre og oppdater status til «Utlånt».