Innholdsfortegnelse

 1. Introduksjon – arbeidsområdet
 2. Verktøypaletter – Menyvalg og hurtigvalg
 3. To enkle sannheter om digitale bilder piksler og oppløsning
 4. Oppstart med nytt bilde – Lagre egen arbeidsversjon av bilde
 5. Rotering og beskjæring
 6. Zooming og håndpanorering
 7. Retusjering og skarphetskorrigering
 8. Skarphetskorrigering
 9. Farge- og kontrastkorrigering
 10. Kulør/metning
 11. Nivåer (Levels)
 12. Kurver
 13. Markeringsverktøyene
 14. Elliptisk markeringsverktøy – Mangekantet lasso
 15. Magnetisk lasso – Tryllestaven
 16. Finjustere kantoverganger – tre metoder til å lagre markering
 17. Fargebasert markering
 18. Arbeid med lag – navigering i lagpaletten
 19. Opprette nye lag – opprette fyll- eller justeringslag
 20. Blanding og opasitet – isolering med lagmasker
 21. Smart objects – gruppering av lag
 22. Fotomontasje – objekt i rom – praktisk øvingsoppgave
 23. Tekst- og layoutarbeide
 24. Lage mønster
 25. Utskrift og lagre til jpeg