Farge- og kontrastkorrigering

Photoshop har mange ulike verktøy til å justere farge og kontrast. Vi skal her gjennomgå noen av disse.

Layers ControlAlle kontrast- og fargeverktøyene finnes under Image > Adjustments (Enhance > Adjust). Vi fraråder imidlertid å bruke dette menyvalget. Alt slikt arbeide bør gjøres via lagpaletten med spesialtilpassede justeringslag. Dette gjør at korrigeringene kommer i egne lag, noe som gir en rekke fordeler. Det ene er at man lett kan lett å skru av og på visningen av disse lagene, slik at man får vurdert endringene. Likeledes er det lett å angre seg ved å slette justeringslaget helt. Disse spesiallagene gir også rask tilgang til dialogboksen hvor man gjorde valgene, slik at man kan fortsette å finjustere innstithngene. Innstillingene blir dermed aldri låst.

NB. Denne funksjonen er noe endret i CS4. Her gjøres alle endringer direkte i Adjustment-panelet, som har noen flere muligheter enn dialogboksene illustrert her i CS5.

For å ha noe å trene på mens vi gjennomgår disse verktøyene skal vi bruke noen bilder som er litt for mørke, litt blasse og har fargestikk. Disse ligger i mappen øvingsfiler.

Lysstyrke/kontrast

Denne funksjonen justerer lys/mørke og kontrast i bildet ditt, og er enkel i bruk. Den er derfor nyttig som en introduksjon til bildejustering. Du bør imidlertid være oppmerksom på at du lett kan miste detaljer i høylys- og skyggepartier når du bruker dette verktøyet, så følg nøye med.

Brightness/Contrast
For å fortsette å endre på innstillingene, dobbeltklikk rett på ikonet til venstre i laget. Dette ikonet kan se annerledes ut enn her i illustrasjonen.