Skarphetskorrigering

Photoshop har flere verktøy til å korrigere skarpheten i et bilde. Vi skal her se på verktøyet Unsharp mask (det pussige navnet stammer fra en mørkeromsteknikk!). Skarphetskorrigeringer bør gjøres sist i Photoshop-prosessen, fordi eventuelle skader i bildet fra skjerpingen vil kunne bli mer synlige hvis fargeog kontrastkorrigeringer gjøres etterpå. Når du skal jobbe med skarpheten i et bilde, bør du også vurdere hvorvidt skjerpingen skal gå flatt utover hele bildet eller om du skal markere ut et hovedmotiv for å gi dette ytterligere fokus.

Unsharp Mask