Retusjering og skarphetskorrigering

Photoshop har flere verktøy som kan brukes til retusjering og korrigering av skarphet. Vi skal her se på tre ulike verktøy. Vi skal fjerne noen ujevnheter i hud, fjerne en stripe som går tvers over et innskannet bilde og skjerpe et bilde. Utfordringen er uansett å få dette til å se mest mulig naturlig ut.

Flekkretusjering med reparasjonspensel

Bildet viser en baby med noen små kloremerker og kviser. Retusjeringsmessig er dette en relativ enkel oppgave, ettersom ujevnhetene utgjør "øyer" i et ensartet fargeområde. Vi skal derfor forsøke den raskeste og enkleste av retusjverktøyene, nemlig flekkreparasjonspenselen.

Screen

Alternative
Tools Palette
  • Velg verktøyet Spot Healing Brush Tool (I) i verktøypaletten. Pass på at Sample All Layers (All Layers) er valgt i alternativlinjen. Dette er forutsetningen for at vi kan foreta retusjeringen i et tomt lag.
  • Før du begynner, må du velge penselstørrelse. Valgene finner du i alternativlinjen, i nedtrekksmenyen til høyre for Brush. Penselstørrelse varieres etter størrelsen på flekken du skal fjerne, og velges under Master Diameter (Size). Unngå for stor pensel; det er alltid et mål å røre/ forstyrre minst mulig av kvalitetene i originalbildet.
  • Nå er du klar for retusjeringen. Dra musen over de flekkene du vil fjerne og slipp. Magi!

Retusjering med Klonestempel

Neste bilde har en gjennomgående strek som stammer fra et hårstrå som er kommet med i innskanningen. Bildet har mange tilstøtende fargefelter. Flekkreparasjonspenselen vil sause dette til, og vi skal derfor bruke et annet verktøy som "kloner" farge fra nærliggende områder og så «maler» over.

Clone Stamp
  • Velg klonestempelverktøyet Clone Stamp Tool (S) fra verktøypaletten. Pass på at Sample: All Layers (All Lyers) er valgt. Dette er forutsetningen for at vi kan foreta retusjeringen i et tomt lag. OBS. Sample All Layers-funksjonen finnes ikke i eldre versjoner av Photoshop. Løsningen blir da å lage et duplikatlag, og retusjere der.
  • Igjen må du velge pensel- størrelse og kvalitet. Penselstørrelse varieres etter graden av detaljer i det området du jobber på, og velges under Master Diameter (Size). Prøv også ut ulike penselkvaliteter under Hardness. Lavt prosenttall gir mer utflytende konturer i de utlagte fargefeltene.

Angerknappen og historiepalettenHistory Palette

Det er lett å komme galt avsted når man retusjerer. Photoshop har flere angremuligheter.