Zooming og håndpanorering

Nå skal vi øve oss på de ulike måtene å navigere rundt i arbeidsområdet. Det er viktig å kunne forstorre bildet så du ser hva du arbeider med, f.eks. under retusjering. Navigator
 
  • Den ene metoden benytter Navigatøren, som du vanligvis finner i øverste høyre hjørne. Hvis du ikke ser den, velg Window > Navigator. Den brukes ved å dra i hendelen nederst i navigatøren for å zoome inn og ut. Når du har zoomet litt inn, kan du dra i den røde firkanten med musa for å komme frem til det utsnittet du vil jobbe med.
Zoom
  • Den andre metoden benytter Zoomverktøyet (Z) som finnes i verktøypaletten.
 
  • Velg zoomverktøyet og klikk på det området i bildet du vil forstørre. For hvert klikk, kommer du lenger inn i bildet. Forstørrelsesforholdet (I00%, 200% etc.) vises etter bildenavnet i bilderammen. Du kan også klikke og holde så zoomer du deg inn på et punkt. Hold nede Alt-tasten samtidig, og bildet forminskes. Velg View > Actual Pixels (hurtigvalg i CS5: Cmd+1) for å komme direkte til 100 %-visning, eller dobbeltklikk på Zoomverktøyet i verktøypaletten.
  • Håndverktøyet (H) brukes for å "dytte på arket", dvs, flytte bildeutsnittet omkring på skjermen når du har zoomet inn. Den velges i verktøypaletten. Hold museknappen nede og beveg musen for å flytte bildeutsnittet. Slipp musetasten når du er ferdig med å flytte. Bildeutsnittet kan også flyttes ved å bruke pilene og rullesjaktene i dokumentrammen. Alternativt kan du dra i den røde firkanten oppe i navigatørvinduet. Mellomromstasten sammen med zoomverktøyet gir deg håndverktøyet.

Oppgave: Forstørr bildet slik at marihønen på den Ha blomsten fyller hele skjermen. Veksle mellom alle metodene beskrevet ovenfor til å flytte fra forstørret marihøne til f.eks. forstørret snegle.

Forstørrelse