Rotering og beskjæring

Det første vi gjør når vi skal arbeide med et bilde i Photoshop, er å passe på at vi får benytte hele den ledige skjermplassen mellom palettene til bildet vårt.
• Velg View > Fit on Screen (Cmd+0). Om dette ikke fyller ut hele skjermplassen, dra dokumentrammen manuelt ut fra nederste høyre hjørne.


Jacob van Waiscapelle: Flowers in a Glass Vase. National Gallery London ©

 

Bildet er en råskanning og må tilrettelegges litt først. Først må vi vende på arbeidsområdet eller canvas, som bildeflaten kalles i Photoshop.

 

Under innskanningen har det kommet til noen svarte kanter rundt bildet. Disse skal vi fjerne. Ved å beskjære bildet riktig med en gang, unngår vi også unødig store bildefiler.

 

Tools