Oppstart med nytt bilde

Når vi skal behandle et bilde i Photoshop er det viktig å ikke jobbe direkte i originalfilen. Dette er fordi at om noe galt skulle skje i arbeidsprosessen, kan originalen være tapt for alltid. Vi må derfor alltid lagre en egen arbeidsversjon av bildet før vi starter bildebehandlingen i Photoshop.

Lagre egen arbeidsversjon av bilde

 

Save As
  1. Du trenger ikke sette inn filendelse, det velger under punkt 3
  2. Du har de samme orienteringes-knappene som under Finder
  3. Velg filformat, legge merke til at filendelse ordner seg automatisk under "Arkiver som:" Her er det greit å bruke Photoshop som standard arbeidsformat. Vi kommer tilbake til de øvrige
  4. Oppretter en kopi og lagrer den versjonen du har jobbet på så langt.
  5. Om du vil slå sammen lagene fjerner du avsjekking her
  6. Hvis ikke du har helt bestemte grunner kan du trygt lagre med denne fargeprofilen. Et godt utgangspunkt for det meste av bilder for skjerm og trykksak.