Utskrift og lagre til jpeg

Hensikten med digital bildebehandling i Photoshop er gjerne at bildene skal komme ut i verden i en eller annen form. Det vi skal gjennomgå her er bildestørrelsejustering før utskrift, skriverinnstillinger til utskrift på lokal skriver og lagring i det filkomprimerende formatet jpeg.

Undersøkelse av bildestørrelse

Før man skriver ut et bilde fra Photoshop må man definere hvor stort bildet skal bli på arket. Den fysiske størrelsen som bildet kommer ut i avhenger av to ting hvor mange punkter bildet består av i høyden og bredden, og hvor tett disse punktene skrives ut. Denne tettbeten kalles oppløsningen (resolution), og angis i punkter per tomme (ppi-pixelsper inch).

Image Size
 • Åpne et bilde. Velg File > Open (Cmd+O).
 • Først skal vi undersøke bildestørrelsen. Velg Image > Image Size (Image > Resize > Image Size) (Cmd+Alt+I).
 • Pass på at Resample Image ikke er valgt. Da er bildepunktene i bildet ditt "frosset" og beskyttet mot manipulering.
 • Under Document Size fører du inn ønsket oppløsning. 250 – 300 ppi gir optimale fotoutskrifter.
 • Legg merke til at bredde, høyde og oppløsning er lenket sammen. Endringer ett felt vil føre til endringer i de to andre. Det eneste vi endrer nå er hvor tett printeren skal skrive ut punktene.
 • Alternativt kan du skrive inn ønsket bredde eller høyde, og se om dette gir en grei oppløsning.
 • Er du fornøyd med dette, klikker du OK.

Forminsking av bilde

Hvis bildet ditt viste seg å være for stort for den ønskede utskriften, kan du redusere antall bildepunkter.

Forstørring (interpolering)

Hvis bildet ditt derimot viste seg å være for lite for den ønskede utskriften, bør du vurdere å skanne inn bildet ditt på nytt med høyere oppløsning, for å få flere bildepunkter. Om dette ikke er mulig, kan du be Photoshop om å skape nye bildepunkter. Dette kalles interpolering, og er i praksis at Photoshop regner/ dikter seg frem til de manglende bildepunktene. Dette er ingen mirakelkur, og øker man bildestørrelsen mye kan resultatet bli stygt.

Skriverinnstillinger og utskrift

Når du skriver ut på en blekkskriver må du alltid sette riktig innstilling på skriveren. Her må arkformat, papirkvalitet, oppløsning (dpi-dots per inch) fylles inn. Skriveroppløsning må ikke forveksles med bildeoppløsning: dette handler kun om hvor mange bittebittesmå blekkflekker som skal på papiret for å skape de enkelte bildepunktene.

Lagre til jpeg

Når et bilde skal sendes som vedlegg per e-post er det vanlig å jpeg-komprimere bildet. Jpeg-formatet analyserer bildet, og omstrukturerer/omkoder bildepunktene slik at bildet tar mye mindre diskplass. Velger du en liten kompnmenngsgrad, vil du vanligvis ikke kunne se forskjellen på en utskrift.

 • Velg File > Save As (Shift+Cmd+S).
 • I dialogboksen som kommer opp, velg JPEG under Format. Pass på at filen blir lagret i riktig mappe, og klikk Lagre.
 • I neste dialogboks, velger du hvor mye filen skal komprimeres. Velg helst Høy til Maksimum kvalitet (8-12) om mulig. I dialogboksen får du også informasjon om filstørrelsen. I eksempelet er filstørrelsen 1,5 M (megabyte).
 • Du kan skru av og på forhåndvisning Preview for å sjekke resultatet. Det er lettest å se hvis du har zoomet inn i bildet (Cmd+mellomromstast).
 • Du kan oppnå en enda "kraftigere" komprimering ved å bruke Save for Web & Devices (Shift+Alt+Cmd+S), men om du arbeider for trykk, i CMYK, kan det vær dumt å bruke denne metoden – siden bildet blir konvertert til RGB – og må kanskje konverteres tilbake.

Merk: Det er lite klokt å jobbe i et jpeg-komprimert bilde, siden ny komprimering tillempes hver gang man lagrer – slik at kvaliteten reduseres gradvis. Jobb systematisk med PSD (Native Photoshop) og eksporter til jpeg i siste instans.

JPEGJPEG (ofte forkortet til JPG) er et elektronisk bildeformat utviklet av Joint Photographic Experts Group. Dette bildeformatet bruker en komprimeringsmetode med kvalitetstap, men til gjengjeld blir filene oftest mye mindre enn ved bruk av bildeformater som bruker komprimeringsmetoder uten kvalitetstap. Dette formatet blir derfor ofte brukt ved lagring av digitale fotografier, spesielt fotografier til bruk på Internett.

Komprimeringsmetoden til JPEG gjør det uegnet til lagring av tegninger med skarpe kanter eller linjer, og ved lagring av slike typer bilder brukes vanligvis bildeformatene PNG eller GIF, som lagrer bilder uten kvalitetstap.

Illustrasjon: Et bilde av en blomst som er komprimert mer og mer fra venstre til høyre