Lage mønster

I Photoshop kan vi skape mønstre av bilder. Disse mønstrene kan f.eks brukes som overflater i foto- montasjer eller som bakgrunn til et nettsted. Vi starter arbeidet med å hente ut en mønsterdel fra et bilde.

Definere mønsterdel

Først må du vurdere om du vil bruke hele bildet som det er eller velge ut en del. Kontrast- eller fargejusteringer kan du gjøre senere på selve mønsterarket.

Markering
 • Hvis du vil velge ut kun en del av bildet, velg Rektangulært markeringsverktøy (M) i verktøypaletten.
 • Dra ut en firkant over det området du vil ha med. Husk å bruke Shift-tasten under utdragning hvis du vil ha en likesidet firkant.
 • Hvis du vil bruke bildet i sin helhet, trenger du ingen markering.

Nå skal vi definere denne mønsterdelen.

 • Velg Edit > Define Pattern. I dialog- boksen kan du fylle inn passende navn, og klikk OK.

Pattern

Opprette nytt dokument

Neste trinn er å lage et helt nytt tomt dokument som mønsteret skal dannes i.

Legge inn mønster

Dette nye dokumentet er nå klart, og aktivt på skjermen. Nå skal vi legge inn mønsteret.

Pattern

Spesielt for webbruk av mønster: Husk at et bakgrunnsmønster på en nettside ikke må være for visuelt aktivt dvs. forstyrrende for brukeropplevelsen. Stikkord her er lav kontrast og dempede farger. Dette kan løses med f.eks. et heldekkende fyllag med middels eller høy tetthet lagt øverst i laghierarkiet.

Mønster med speilet motiv

Det første eksempelet viste en meget enkel måte å skape mønster i Photoshop. Men det kan naturligvis også være ønskelig med speiling og forskyvning av monsterdelen. Løsningen er å arbeide mer med originalbildet før man definerer mønsterdelen.

Vi skal nå lage et ark hvor vi kan speile denne formdelen.

Nytt dokument
 • Velg File > New (File > New > Blank File) (Cmd+N). Angi navn og størrelse på dokumentet. Siden vi valgte kopier-kommandoen først, er foreslått størrelse på det nye dokumentet identisk med det kopierte området. Derfor må vi passe på å doble bredden og høyden slik at vi får plass på arket til alle speilingene.
 • Skriv inn forklarende navn, f.eks. bildenavn_ speilet.
 • Under Width og Height vises størrelsen på utklippet, her er biten 614 ganger 500 piksier stort.
 • Vi skal nå skrive inn doblet bredde og høyde. I eksemplet blir bredden 1228 pixler (614x2). Høyden blir 1000 pixler (500x2).
 • Velg Color Mode: RGB.
 • Velg Background Contents: White.
 • Klikk OK.

Dette nye arket er nå aktivt på skjermen, og vi skal lime inn utklippet vårt.

Nå skal vi lime inn et nytt utklipp, og snu på dette.

Pattern
 • Velg Edit > Paste (Cmd+V). Et nytt lag er dannet i lagpaletten.
 • Velg Edit > Transform > Flip Horizontal (Image > Rotate > Fit Layer Horitontal,).
 • Flytt denne biten på plass med Move Tool (V).
 • Fyll resten av arket på samme måte.
 • Velg Edit > Paste (Cmd+V), og velg Edit > Transform > Rotate 180 (Image > Rotate > Layer 180), og flytt på plass.
 • Til sist gjentar vi prosessen, men velger Edit > Transform > Flip Vertical (Image > Rotate > Flip Lyer Vertical).

Da er mønsterdelen klar. For å fullføre mønsteret, følges metoden fra forrige oppgave.

 • Velg Edit > Define Pattern, og fortsett derfra som beskrevet i avsnittet Legge inn monster.