Tekst- og layoutarbeide

Photoshop er ikke noe layout-program. Til det fungerer Adobe Illustrator® og spesielt Adobe InDesign® uendelig mye bedre. Disse gir deg lettere filer når du arbeider for trykk. Men … Til vignetter, bannere og annonser for web kan det det godt brukes. Særlig når vi kanskje har planer om animere deler av annonsen. I dette kapittelet skal vi gjennomgå enkelt tekst- og layoutarbeide i Photoshop. Man kan plassere ut tekst i egne lag, og styre plassering og tekstformat helt fritt.

Opprette et nytt dokument

Først skal vi opprette et hvitt A4-ark hvor bilde og tekst kan plasseres.

New
 • Velg File > New (File > New > Blank File) (Cmd+N).
 • Fyll inn passende navn.
 • Under Preset, velg International Paper fra nedtrekksmenyen.
 • Under Size, velg A4.
 • Sett Resolution (oppløsning ) til 300 ppi, eller 250 ppi hvis du har lite diskplass.
 • Velg Background Contents: White.
 • Klikk OK.

Tilpassing av blide

Først skal vi arbeide med bildet vi skal legge inn på siden.

Image Size

Nå skal vi sjekke størrelsen på bildet.

 • Velg Image > Image Size (Image > Resize > Image Site) (Alt+Cmd+I).
 • Sjekk først at Resample image ikke er valgt. Tast inn oppløsningen du valgte for det hvite arket. Se hvilken høyde og bredde bildet nå får.
 • Er bildet nå altfor lite, må du enten skanne det inn på nytt, eller interpolere det (se kapittelet om utskrift).
 • Hvis bildet er for stort, skal du krysse av for Resample Image, og taste inn ønsket bredde. Du bør beregne minst 1 – 3 cm på hver side.

 
Da skulle bildet være klart, og vi kan flytte det over på det tomme arket.

Linjaler og hjelpelinjer

For layoutarbeide har Photoshop noen enkle hjelpemidler som hjelper deg med nøyaktig plassering av elementene.

Info

Vi skal nå legge inn noen hjelpelinjer. Disse er bare synlige når vi jobber med dokumentet, og kommer ikke med på utskriften.

 • Tenk ut målene på de hjelpelinjene du trenger. Velg View > New Guide, velg Vertical eller Horizontal etter behov, tast inn antall cm og klikk OK. Alternativt kan du dra ut en linje direkte fra en av linjalene med musa, og følge med på den numeriske plasseringen i infopanelet (finnes ikke i Elements).
 • Flytt bildet med Move Tool (V) inntil hjelpelinjen. Med flytteverktøyet valgt, kan du også bruke piltastene for å finjustere med ett bildepunkt av gangen.
 • Du kan velge View > Snap To > Guides, så vil bildet automatisk klistre seg inntil hjelpelinjen når det nærmer seg Hvis du senere vil overkjøre denne "Snap to"-funksjonen, hold Cmd-tasten inne mens du flytter.
 • Du kan skru av (og på) visningen av hjelpelinjene, velg Vindow > Guides.
Stroke
Kantlinjer

Vi kan også velge å legge inn en kantlinje rundt bildet. Da skal vi først få frem en markering rundt bildet.

Legge inn tekst

Da er det klart for å legge inn tekst.

Fontvalg
Snittvalg
Størrelse
Anti-alias
Justering
Farge
Tegn-paletten
Utfør gjeldende redigeringer
piler

Du kan gjøre endringene direkte i alternativlinjen. For flere valgmuligheter, finnes tilleggspaletter for tegn og avsnitt (finnes ikke i Elements).

Flytting og rotering av tekstboks

Teksten ligger i separate lag. Du kan jobbe med nøyaktig plassering av disse akkurat som andre elementer.