Smart objects

Smart ObjectSmart Object og Smart filter og annet som er smart er relativt nytt i Photoshop. Smart Filter går rett og slett ut på at du gjør et layer/lag "smart".

Gruppering av lag

Smart Object har imidlertid noen ulemper, som du sikkert vil finne ut på egen hånd. Alternativet da, når lagene blir mange og dokumentet uoversiktlig er å opprette et lag sett, en folder for et utvalg lag.