Blanding og opasitet

Nå har vi fått en heldekkende flat farge som skjuler bildet. Dette skal vi fikse ved å stille ned tettheten. Opasiteten angir i hvilken grad et lag er gjennomsiktig eller ikke. Denne finnes øverst til høyre i lagpaletten. I00% angir at laget er helt tett og ugjennomsiktig, og 0% gjør laget usynlig. Layers

Isolering med lagmasker

Lagmasker brukes for at en kontrast- eller fargejustering bare skal påvirke i et markert felt, og ikke flatt utover alle nedenforliggende lag. Maskene isolerer og beskytter de delene av et bilde som ikke er markert. Når vi velger å opprette nytt fyll- eller justeringslag samtidig som vi har en aktiv markering, får vi heldigvis slike lagmasker automatisk.

  • Hold Alt-tasten nede mens du klikker på linjen som skiller lagene; Color Fill 1 og Kaktus. Ikonet ikon vises.
  • Farge-ikonet og maske-ikonet rykkes til høyre med en vinkelpil. Nå påvirker Solid Color kun laget under, ogikke transparente områder.
Color Fill
Color Fill