Verktøypaletten

Markeringsverktøy (M)

Lasso (L)

Beskjæringsverktøy (C)

Reparasjonspensel (J)

Klonestempel (S)

Viskelær(E)

Gjør mindre skarpt (R)

Banemerkingsverktøy (A)

Penn (P)

3D rotering(K)

Håndpanorering (H)

Angi forgrunnsfarge

Standard sort /hvit

Rediger i standardmodus (Q)

Flytteverktøy (V)

Tryllestav (W)

Stykkeverktøy (K)

Pensel (B)

Historisk pensel (Y)

Malespann/gradering (G)

Lysne- og mørkneverktøy (O)

Tekst (T)

Rektangelverktøy (U

3D kamera rotering (N)

Zoomverktøy (Z)

Bytter bakgrunn og forgrunn (X)

Angi bakgrunnsfarge

Rediger i hurtigmaskemodus (Q)

Her er en oversikt over verktøyene som finnes i verktøypaletten.

Verktøypaletten

Menyvalg og hurtigvalg

Kurset består av innføringer i ulike emner sammen med trinnvise beskrivelser av fremgangsmåten. Kommandoer fra menyer utheves slik: velg File>Open. Dette betyr at du først skal klikke på menyen ved navn File og deretter klikke på Open.

De fleste funksjoner har hurtigvalg. Det er lurt å lære seg i alle fall de vanligste hurtigvalgene. Du vil da jobbe mer effektivt, og bli mindre sliten i musearmen. I kompendiet står disse hurtigvalgene oppført i parentes etter de ordinære menyvalgene.

 

Tab-tasten fører deg videre til neste felt i dialogbokser, og Skift+Tab fører deg til forrige felt. Bruk gjerne Enter-tasten for å bekrefte meny-valg istedenfor å museklikke på OK-knappen. Flere snarveier fra Fotopia.no >>

Cmd+N Nytt dokument Cmd+X Klipp ut
Cmd+O Åpne dokument (Open) Cmd+C Kopier (Copy)
Cmd+W Lukk dokument Cmd+V Lim inn
Cmd+S Lagre dokument (Save) Cmd+J Kopier lag
Shift+Cmd+S Lagre som Cmd+A Marker alt
Shift+Alt+Cmd+S Lagre for Web & Devices Cmd+D Fjern markering (Deselect)
Cmd+P Skriv ut (Print) Cmd+0 Lar bildet fylle skjermen
Cmd+Z Angre Cmd+1 Viser bildet i 100% størrelse