Opprette nye lag

Det finnes et utall måter å opprette nye lag i Photoshop, og de ulike metodene tjener ulike formål.

Opprette fyll- eller justeringslag

Når vi skal foreta justeringer i farge-/kontrastinnstillinger eller legge på en heldekkende farge, er det viktig å legge dette i egne lag. Som vi så i kapittelet om farge-/kontrastkorrigering, har Photoshop en effektiv løsning på dette i lagpaletten. Ved å velge å knappen for fyll- eller justeringslag, opprettes automatisk et eget lag for slike korrigeringer.Layers