Arbeid med lag

Lag i Photoshop er å sammenligne med transparenter som ligger oppå hverandre. Motivet på den øverste "transparenten" dekker over de underliggende lag, og du står fritt til å endre denne rekkefølgen. Hvert lag behandles som et egen enhet, og du har full fleksibilitet til å komponere og endre ulike bildeelementer. Det tar litt tid å bli vant til denne tenkemåten, og det er en høyst vanlig foreteelse å oppleve at grunnen til at en kommando ikke fungerer som forventet, er at du befinner deg i feil lag. Alternativt kan det tenkes at du ikke ser endringen fordi det er et element som "skygger over", dvs, ligger over i laghierarkiet.

En annen vanlig nybegynnerfeil er å åpne et bilde og starte å arbeide rett i bakgrunnslaget. Photoshop har angremuligheter i historikkpaletten, men denne lagrer normalt kun 20 trinn tilbake, og bare så lenge dokumentet er åpent. Når dokumentet stenges forsvinner denne listen. Om du har arbeidet rett i bakgrunnslaget, vil du da ikke lenger ha tilgang til originalbildet, og vil heller ikke kunne angre deg mht. noen av endringene. Derfor er moralen at vi ALDRI arbeider i bakgrunnslaget, og ALLTID oppretter egne duplikat- eller justeringslag underveis i arbeidet. Når endringene ligger i egne lag har man også full retrettmulighet og dermed større fleksibilitet; man kan lett forandre innstillingene eller fjerne dem helt.

Navigering i lagpaletten

Alternatives