Fargebasert markering

Fargebasert markering er en måte å få markert deler av bildet på bakgrunn av en farge eller skala av farger. Den henter opp farger fra hele bildet uavhengig av plassering. Verktøyet kan dessuten brukes som en visuell måte å finne frem til informasjon om fargedistribusjonen i et bilde (finnes ikke i Elements).

Color Range
  • Velg Select > Color Range.
  • Pass på at det står Select: Sampled Colors øverst til venstre, velg Image og Selection preview: White Matte nederst. Klikk på en av blomstene i dialogboksen.
  • Beveg på toleranse-glideren under Fuzziness, og se hvordan utvalget øker og minker. Hvis du vil ha flere farger/nyanser med i merket område, bruker du pipetten med plusstegnet. Vil du ha færre, velger du pipetten med minustegnet. Klikk OK når du er ferdig.
  • Om du ikke ble fornøyd med utvalget, velg Select > Deselect (Cmd+D) og begynn på nytt. Prøv deg frem med ulike toleranseinnstillinger og fargevalg for å bli kjent med verktøyet.
  • Det kan tenkes at man under arbeidet med fargebasert markering, ser et bildeuttrykk man ønsker å bevare.
  • Når fargeutvalget er klart, kiikk OK. Nå har du en aktiv markering i dokumentet ditt. Vi skal nå dekke til alle de bildepunktene som ikke er del av markeringen. Velg Select > Inverse (Shift+Cmd+I).

Blomsereng