Magnetisk lasso

Magnetsik lassoDet magnetiske lassoverktøyet er spesielt nyttig for rask merking av objekter med ujevne konturer, helst med stor kontrast. Den gir en mer styrt markering enn tryllestaven, siden du med musepekeren angir hvor Photoshop skal lete etter en kontrastovergang

Tryllestaven

Tryllestaven (Magic Wand Tool) lar deg velge deler av et bilde basert på likhet i farge, og fungerer bra for markeringer med ujevnt omriss med klar kontrast.

Du angir fargeområdet for tryllestavvalget under Tolerance i alternativlinjen: Jo høyere tall, desto flere nyanser tas med i utvalget (standardinnstillingen er 32). Kantutjevning (Anti-alias) gjør overgangen mellom markerte og umarkerte områder utjevnet og mykere, ved at Photoshop oppretter hjelpepiksier som gjør buer mindre hakkete. Contiguous gjør at tryllestaven bare velger ut områder som henger direkte sammen.

Tryllestaven

Resultatet ble sannsynligvis ikke perfekt på første forsøk, og man kan tenke seg tre problemsituasjoner:

  1. Hvis markeringen enten har fanget bare et bittelite område eller er et virvar av mange bittesmå markeringer (se illustrasjon over), har du valgt for lav toleranseverdi. Velg Select > Deselect (Cmd+D), og prøv en høyere toleranseverdi.
  2. Hvis markeringen også får med seg de lyseste stigetrinnene i pipen, har du valgt en for høy toleranseverdi (se illustrasjon under). Velg Select > Deselect (Cmd+D), og prøv en lavere toleranseverdi.

For høy toleranse

  1. Hvis markeringen ser nogenlunde grei ut, og det kun er noen få områder som ikke er kommet med, kan du velge å legge til i markeringen. Velg Add to selection i alternativlinjen (se illustrasjon under), og klikk på de områdene som ikke er kommet med i utvalget.

Justere markeringsutvalget

Justere markeringsutvalget

Underveis kan det skje at et markeringsverktøy enten tar med seg litt for mye eller litt for lite. Når du har en aktiv markering, kan du justere den ved å legge til eller trekke fra i utvalget. Denne funksjonen åpner også for å sjonglere fritt mellom ulike markeringsverktøy for å fange et bildeelement mest mulig effektivt.