Elliptisk markeringsverktøy

Det neste geometriske markeringsverktøyet, er det elliptiske. Denne brukes for å fange elementer med sirkulær eller oval form.

 • Velg File > Open (Cmd+O), og velg filen sirkelvegg.jpg i mappen øvingsfiler. Klikk Open. Lagre straks til psd-formatet med et egnet navn i egnet mappe. Velg File > Save As (Cmd+Shift+S).
 • Klikk på den lille svarte trekanten i nedre høyre hjørne på rektangulært markeringsverktøy og velg Elliptical Marquee Tool (M) Fra nedtrekksmeriyen.
 • Bruk verktøyet akkurat som beskrevet for rektangulært markeringsverktøy. Husk Shift-tasten for perfekt sirkel, og mellomromstasten for flytting av startpunkt.
 • Husk å zoome inn (Cmd+ mellomromstast) for nøyaktighet.
 • Prøv også ut Alt-tasten, den gjør at markeringen tar utgangspunkt i sirkelens midtpunkt.

Mangekantet lasso

Det finnes tre lassoverktøy, som har det til felles at man må fullføre en hel runde for å få til en markering. Mangekantet lasso brukes til å fange utvalg med rette kanter og ujevne vinkler.

 • Velg File > Open (Cmd+O), velg kuber.jpg fra mappen øvingsfiler. Klikk Open. Lagre straks til psd- formatet med et egnet navn i egnet mappe. Velg File > Save As (Cmd+Shift+S).
 • Zoom godt inn (Cmd+mellomromstast) for å se hvor du klikker. For å dytte på arket underveis, bruk håndverktøyet (mellomromtasten).
 • Velg Polygonal Lasso Tool (L) fra nedtrekksmenyen for lassoverktøyet i verktøypaletten.
 • Velg et startpunkt på området du vil ha markert ut, og klikk med museknappen. Før musen videre til neste punkt og klikk.
 • Fortsett slik til du er kommet helt rundt og en sirkel opptrer ved siden av lassosymbolet til pekeren. Klikk igjen og markeringen er ferdig.
 • Hvis du vil at markeringen skal gå helt ut i kanten, kan du klikke utenfor dokumentvinduet!
 • Har du kommet galt avsted underveis? Delete fjerner det siste punktet ditt, Esc-tasten frigjør verktøyet helt.