Markeringsverktøyene

Det å mestre markeringer er en forutsetning for god bildebehandling. Når du har markert et område, er det bare innenfor dette området forandringene vil skje, og områdene utenfor er beskyttet for forandring. Dermed oppstår mulighetene for en differensiert behandling av bildet, og bedre resultater.

MarkeringsverktøyeneI dette kapittelet skal vi gjennomgå de fleste markeringsverktøyene. Markeringsverktøyene finner du øverst i verktøypaletten. Man kan dele markeringsverktøyene opp i tre grupper:

Rektangulært markeringsverktøy

Vi skal først jobbe med de geometriske markeringsverktøyene. Først ut er det rektangulære markeringsverktøyet som brukes til å gjøre kvadratiske eller rektangulære utvalg.