Kurver

Kurver er en funksjon som vil gi deg fantastiske muligheter til kontrast- og fargejustering når du først har forstått hvordan verktøyet virker. Verktøyet er vesentlig mer dynamisk enn nivåer. Du kan velge om du vil justere kun de lyse valørene, de mørke, eller om du vil gjøre endringer i gråtonene. Samtidig kan du holde andre valører konstante. Du kan også gjøre nøyaktige endringer i de enkelte fargekanalene i et bilde.

Lage en S-kurve

En vanlig justering er å lage en S-kurve. Da økes kontrasten i de lyse og mørke partiene.

  • Flytt musen over kurven til inndataverdien er på 191. Klikk for å feste det første punktet på linjen.
  • Flytt musen også til inndatapunkt 64. Klikk for å feste det andre punktet.
  • Dra det første punktet oppover til høylysene åpner opp, men fremdeles ser naturlige ut (en typisk utdataverdi ligger mellom 210-230).
  • Dra det andre punktet nedover så mellomtonekontrasten øker uten at skyggene tetter seg helt (typisk utdataverdi 45-30).
  • Kurvene er dynamiske, dvs, at ikke noe er fast. For å forstå hva du gjør er det lurt å bevege punktene bare vertikalt: opp og ned, ikke sideveis.

Spesielt for Elements-brukere: En forenklet versjon av Kurver-funksjonen finnes under menyvalget Enhance > Adjust Color > Adjust Color Curves. Velg en forhåndsinnstilt stil eller dra i de ulike gliderne for å justere bildeuttrykket. NB. I Elements virker dette verktøyet rett på laget du står i, så derfor bør du lage et duplikatlag først. Velg Layer > Duplicate Layer, og gi egnet navn.