Nivåer (Levels)

Et bilde kan bruke opptil 256 nivåer fra lyst til mørkt i hver fargekanal (RGB er tre kanaler). Når et bilde ikke utnytter hele denne kapasiteten, blir kontrasten dårlig. I dialogboksen til nivåer kan du enkelt se om bildets kapasitet er dårlig eller godt utnyttet, og du kan justere bildet for å utnytte denne kapasiteten bedre. Du kan også knytte de mørkeste og lyseste valørene i bildet ditt til svart og hvitt og dermed øke tonespekteret i bildet. Nivå-verktøyet egner seg derfor utmerket til kontrastjusteringer, og anbefales fremfor verktøyet Brightness/Contrast som kan skade tonespekteret i bildet ditt.

Sette hvit-/sort-/gråpunkt med pipettene

Nivåer har pipetter du kan bruke for å sette hvit-/sort-/gråpunkt i bildet ditt. Når du klikker i bildet med sortpunktet, vil dette definere det bildepunktet du klikker på som svart, og alle andre toner i bildet vil forskyves tilsvarende. Hvitpunktpipetten definerer høylyset. Gråpunktet er midt mellom svart og hvitt, og et klikk med gråpipetten vil da skyve på alle midttonene.