Introduksjon

Photoshop er et profesjonelt bildebehandlingsprogram med et veil av funksjoner og bruksområder. Vi skal begynne med en oversikt over arbeidsområdet, og navngi hovedelementene.

Bli kjent med arbeidsområdet

Verktøypaletten har mange nyttige verktøy. Den kan vises som en dobbel rekke, eller enkel som her.

Menylinjen gir adgang til alle menyene

Alternativlinjen gir spesialtilpassede valg for de forskjellige verktøyene

Står du fast, er det masse informasjon å hente under Hjelp (Fl)

Faner gir muligheten til å stable bilden bak hverandre

Minimer Mlnlmer legger bildet ned i docken som et lite ikon

Lukk Lukk stenger dokumentet. Sort prikk i midten betyr ulagret dokument

Arrows
Arrow
Arrow

Dokumentvinduet viser bildet ditt. Du kan ha mange slike dokumentvinduer åpne på samme tid.

Statuslinjen nederst i dokumentvinduet gir deg informasjon om bildet.

Nederst til venstre vises forstørrelsesgraden du for øyeblikket har på dokumentet ditt. 100 % betyr at ett bildepunkt i bildet ditt er ett punkt på skjermen.

Så vises dokumentstørrelsen; det første tallet viser dokumentets størrelse hvis det blir sammenslått til kun ett lag, det andre viser størrelsen med alle lag.

Når man jobber med flere åpne dokumenter på en gang, kan de noen ganger forsvinne" bak hverandre. Klikk på dette ikonet: Cascade for å rydde opp, du finner det helt øverst på menylinjene.

På høyresiden finner du palettene som gir deg informasjon om bildet og ulike verktøy for å forandre det. Palettene ligger enten åpent eller i en horisontal stripe, en såkalt "paneldokk". Du får frem disse palettene ved å klikke på ikonet i paneldokken.

Er en palett blitt borte, velg Window og ønsket palett. Du også velge Window> Workspace> Reset … og det Workspace du har valgt, f. eks Essentials – da får du tilbake grunninnstillingene for dette Workspace

Tab-tasten fjerner (og setter inn igjen) alle paletter når du trenger hele skjermen bare til bildet ditt (denne funksjonen finnes ikke i Photoshop Elements).

Du kan også omarrangere paletter ved behov. For å gjøre paletten lengre, plasser musen på nederste del av rammen til du ser en dobbeltpil, og dra rammen ned. For å dra paletten fritt ut på arbeidsområdet, klikk og dra i arkfanen med palettnavnet.

Hvis du har satt opp et spesielt palettoppsett, kan du lagre dette. Velg Window> Workspace> New Workspace ..., og gi et forklarende navn. Da vil dette navnet komme opp i listen under Window> Workspace, og kan velges ved behov (finnes ikke i Photoshop Elements).