Å komme i gang med Mac …

Oppdatert august 2011. Basert på OSX 10.6.8 – Snow Leopard

I forrige århundre, da Apple var en liten men oppkjeftig konkurrent til de store selskapene som IBM og Windows, leverte de maskinene med en brukermanual bestående av én side; som viste hvordan man satte i stikkontakten og hvor påknappen var. Apple markedsførte i det hele tatt sine produkter som intuitive inntil det selvforklarende – i motsetning til alt annet av hjemmedatamaskiner. Selv om dette fortsatt er sant, i hvert fall ganske sant, kan grensesnitt og funksjonalitet virke fremmed for nybegynnere på Mac, særlig når man er vant til noe annet. Dessuten finnes det nesten uendelig med tilpasningsmuligheter for den som graver litt dypere …

På-knappen

1. La oss begynne med … på-knappen

Ikke for at at den er så vanskelig å finne – den er på iMac'ens venstre bakside. Men det er et par ting det lurt å vite om denne knappen.

For det første – når du forlater mac'en og ønsker å sette den dvale, det vil si at skjermen går i sort og strømsparing settes på – da klikker du en enklet gang på knappen og maskinen går raskt i dvale.

For det andre – når alt skjærer seg og maskinen henger seg opp kan du avslutte ved å holde knappen inne til du kjenner/hører at alt i maskinen blir stille. Du mister det du holder på med, og det kan hende at maskinen bruker litt tid på å starte neste gang, men maskinen tar ingen skade.

TilkoplingerSD-kort

2. Tilkoplingsmuligheter

Alle kontaktene befinner seg på iMac'ens høyre bakside, og er i rekkefølge fra venstre som du ser på bildet til høyre:

På høyre kantside av iMacen finner du dessuten:

Skrivebordet

3. Skrivebordet og docken

Skrivebord er norsk for desktop. Dokk er norsk for dock, men dekker ikke helt metaforen "dock" i moderne forstand. Skrivebordet består av tre deler; en topp – en kommandolinje som endrer seg med hvilken program som kjører fremst:

Kommandolinjen - venstre

På venstre side vil du alltid finne Apple-logoen; den endres ikke og gir deg rask aksess til systeminnstillinger samt alle rutiner for å logg av, slå av og omstart. Den neste er uthevet med halvfet skrift og viser hvilket program som kjører. Her finner du preferanser for programmet og annet som er likt for de fleste programmer. De øvrige etikettene vilforandre seg fra program til program – selv om mye er likt: Arkiv/File Rediger/Edit. osv. Kortkommandoer er også nokså standard under Apple Macintosh. Tre eksempler:

Kommandolinjen - høyre

På kommandolinjens høyre side finner du faste ting som dag, dato og et forstørrelsesglass – som er søkerverktøyet «Spotlight», som jeg skal ta for meg senere. De øvrige ikonene du ser her er lagt til av bruker, igjen for raskere aksess til vertøy som brukes hele tiden.

Del to av skrivebordet er skjermflaten, ned til docken. Det inneholder et bakgrunnsbilde som du lett kan endre ved å høyre-museklikke eller ctrl + museklikke et ledig sted på bakgrunnsbildet. Da vil det poppe opp et menyvalg >> som tar deg til systeminnstillinger for bakgrunnsbilde. Du kan lagre filer på skrivebordet, bilder, dokumenter etc. Men det er ikke så lurt. Du får mer ut av systemet ditt om du lagrer bilder der bilder hører hjemme, dokumenter i dokumenter-mappa osv. Dersom du gjør det finner maskinen raskere fram i din daglige arbeidsflyt. Rydd på skrivebordet med jevne mellomrom så går også prosessorene raskere.

dock

Programikoner til venstre og mapper til høyre for «fotgjengerfeltet». De blå lyspærene viser hvilke programmer som kjører.

Del tre av skrivebordet er docken. I docken kan lagre snarveier til programmer og foldere. I de fleste tilfeller opprettes de automatisk ved innstallasjon av programvare; ellers kan du finne fram til programmet som ikke er representert og dra det ned på docken. På samme måte drar du ikoner ut av docken for å slette. Legg merke til at docken er delt med et stiplet felt til høyre. Her skal foldere til høyre og ikoner til venstre. Dersom du klikker på linjen ser du at cursormerket endres; du kan endre størrelse på docken. Andre endringer gjør du ved å ctrl + klikke eller høyre museklikker på den samme stiplede linjen.

MacWindow

IkonCmd+1 = Ikonvisning

ListeCmd+2 = Listevisning

KolonneCmd+3 = Kolonnevisning

Cover FlowCmd+4 = Cover Flow-visning

PreviewPreview – krever tilordnet programvare

Klikk på ikonene ovenfor for visningsalternativene

4. Vinduer under Apple Macintosh OSX

Vinduer under Mac er fleksible og kan tilpasses; både for standard visning og for det enkelte vinduet. Hvis du høyremuseklikker (ctrl + klikker) på toppen av vinduet popper det opp et menyvalg som inneholder alternativet «Tilpass verktøylinje …». Under dette valget kan du legge til å fjerne knapper på toppen av vinduene ved å dra nye knapper fra dette vinduet >> over på stedet der du vil ha dem.

Selve vinduet kommer i tre visningsmodus. Ikoner, lister, kolonner og «Cover Flow». I tillegg har du en «Preview»-knapp på toppen av vinduet. Denn lar de se bilder, filmer og dokumenter uten at du kjører det tilordnete programmet. Hvis du ikke har et tilordnet program får du bare se ikonet.

Ikonvisning har kortkommando Cmd+1. Dette er Mac'ens tradisjonelle visningsformat. Legg merke til at ved denne visningen kommer en sleide til syne i vinduets nederkant – Sleide denne bruker du til øke ikonenes størrelse fra 16 x 16 til 512 x 512 piksler. Her får du ingen informasjon om fila. Trenger du det klikker du Cmd+i (information) så popper det opp et informasjonsvindu.

Listevisning har kortkommando Cmd+2. Denne visningen likner mest på Windows' Explorer-visning. Med utførlig info om filstørrelse, type, dato osv.

Kolonnevisning har kortkommando Cmd+3, og er den mest oversiktlige visningen med sti gjenniom hele mappestrukturen samt info under markert fil

Cover Flow er fancy, men ressurskrevende. Kortkommando Cmd+4. Dette visningsalternativet finner du igjen under Safari og iTunes.

Under Finder > Vis > Vis visningsvalg … (Cmd+j) kan du sette standarder for størrelser og forvalgt åpningsmodus og mer.

Margen eller venstre kolonne er kanskje ditt viktigste hjelpemiddel til raskt å finne fram på maskinen … Denne strukturen består av:

Du kan legge til steder ved å dra ikoner inn i margen som vi gjorde under docken. Du sletter på samme måte ved å dra ut av margen. Legg merke til at minnekort, CD-R/DVD, USB og FireWire tilkoplete enheter får et eject-symbol i margen. Klikk på dette og vent til enheten forsvinner før du tar ut kort eller kabler.

Hierarki
5. Filhierarkiet under Apple Macintosh OSX

Filene under Mac er organisert hierarkisk på følgende måte: Toppnivå er Harddisken og systemet – øverst i margen på vinduet. Her finner du programmer som kan kjøres av av alle brukere av denne maskinen. Du kan også installere programmer som bare skal kjøres av en bruker. Her finner du også biblioteksfiler som gjelder alle brukere – men ikke gå inn i denne folderen hvis du ikke vet hav du driver med (!)

Under dette nvået finner vi bruker; du kan installere så mange brukere du vil. For hver bruker vil maskinen se se nye og ubrukt ut – siden e-post og andre innstillinger gjelder eksklusivt for hver bruker. Senere skal vi se på hvordan vi oppretter nye brukere. Bare husk at alt som lagres lagres til den samme harddisken …

Under bruker finner du et sett med foldere som opprettes som tomme for hver bruker. Du får mest ut av maskinen dersom du fyller disse folderne med det de er ment for; mange programmer har f.eks oversikter som dynamisk holder orden på alt du har lagt i de enkelte folderne. Når maskinen er ny er ikke alle disse representert med snarveier fra margen – det kan være lurt å gjøre dette først, f.eks med denne rekkefølgen:

Dette er de første fem kapitlene under «Å komme igang med Mac …» Klikk her for de neste kapitlene >>