Faktorer som stimulerer kreativiteten

En enkel bakkanal

1. Gode sosiale forhold

2. Konstruktivt samspill

3. Interessante oppgaver

4. God organisering av gruppa

5. Oppbacking

6. Miljø

7. Personlige kreative holdninger >>