Sjekkeliste for nye ideer …

Det finnes mange måter å komme fram til en løsning på. Her kommer en liste med forslag om hva du kan tenke på når du holder på med kreativt arbeid. Ingen av forslagene er egentlig bedre enn andre, men lista gir deg iallefall noen flere ting å tenke på og større muligheter til å lykkes.

Finne nye bruksområder

Tilpasse

Forandre

Forstørre

Forminske

Substituere – erstatte eller bytte ut

Omgruppere

Vende

Kombinere