Petter SmartKreative holdninger

Kreative mennesker:

1. Ser muligheter

2. Samler på inntrykk

3. Ser mønster og likheter

4. Har et spesielt minne

5. Skaper sammenheng

6. Ser ting på en ny måte

7. Setter spørsmålstegn

8. Er nysgjerrige

9. Tar kalkulerte sjanser

10. Er lekne

11. Utnytter tilfeldigheter

Kreative stemninger

I tillegg til kreative holdninger, kan man snakke om kreative stemninger, disse er preget av:

  1. Trygghet og frihet
  2. Variasjon
  3. Samspill og samarbeid
  4. Toleranse

Dette er de stemninger som kjennetegner et kreativt miljø eller arbeidsplass. Dersom man ikke opplever dette, må man finne ut hva man kan gjøre med det. Da må man se mere på de faktorer som stimulerer kreativitet.

Kreativ stemning