Ni faser i den kreative prosessen

Kreativitet er en psykologisk eller mentalt prosess som foregår som et samspill mellom bevissthet og underbevissthet, mellom fornuft og følelser og mellom kunnskap og intuisjon (magefølelse). Prosessen forløper etter et bestemt mønster og når vi vet litt om dette kan vi legge ting bedre til rette for å kunne være kreativ og for å kunne forstå hva som skjer når vi jobber kreativt.

Gulrot1. Motivasjon – erkjennelse.

  • Oppdage et problem, føle behov for å løse det. Formulere problemet

Datainnsamling2. Preparasjon – forberedelse

  • Innsamling av og organisering av data og bakgrunnsmaterialet. Formulere problemstillingen.

Brainstorming3. Manipulasjon (knep, håndverk, behandling)

  • Kreative teknikker, brainstorming m.m. Sette opplysninger og data opp mot hverandre

Gjæring4. Inkubasjon – Intimasjon

  • La tingene synke litt. Sette i gang gjæringsprosessen. Underbevisstheten arbeider med saken.

Lyspærer5. Illuminasjon (innsikt)

  • Den forløsende ideen, det går opp et lys …

6. Evolusjon (utvikling)

  • Utvikling, bearbeidelse og videreutvikling av ideen.

Evolusjon

Approved7. Verifikasjon

  • Prøve, kontrollere og sjekke ideen. Fungerer den. Oppfyller den mål og krav!

Manifest Hope8. Manifestasjon

  • Presentasjon. Produksjon Sette ideen ut i live.

Medaljer9. Dokumentasjon

  • Tilbakemelding/feedback. Kontrollere oppnådd effekt. Undersøke hvordan ideen og utforming av ideen virker.