Kreativitetens bestanddeler

Det er lurt å vite noe om den kreative prosessen fordi det forklarer noe om hvorfor vi har det som vi har det når vi jobber kreativt. Det er greit å vite noe om ulike kreative nivåer for å innse at man ikke behøver å være Einstein hver gang. Dessuten er det viktig å vite noe om kreativitetens bestanddeler fordi de peker på arbeidsmetoder.


Kreative utfordringerMengde

Bredde

Dybde

Originalitet

Relevans