Tre nivåer for kreativitet

     
Spontanitet Oppfinnsomhet

1. Det spontane nivå

Kalles også det ekspressive nivå, spontanitet og frihet i uttrykksmåten, for eksempel barnetegninger, kvikke replikker, barnelek.

2. Det oppfinnsomme nivå

Løsning av presenterte problemer. Evne til å beherske og uttrykke sitt materiale til det fulle, ofte på en ny måte. Høy produktivitet. Mye av designeres, reklamefolks, arkitekters, kunsthåndverkeres. musikeres, skuespilleres, danseres, ingeniøres og forskeres kreativitet ligger på dette nivå.

3. Det problemløsende nivå

Fra videreutvikling av eksisterende ideer, til oppdagelse av helt nye problemer og skapning av helt nye ideer, teorier og løsninger er dette det høyeste kreative nivå. Einsteins relativitetsteori, Bohrs kjernefysikk, kubisme og noen andre totalt nye stilretninger innen billedkunsten, og en rekke store oppfinnelser hører hjemme på dette nivået.