KreativitetKreativitet ...

Kreativitet er et sentralt begrep for alle som jobber med mediedesign eller visuell kommunikasjon.
 

Når vi snakker om visuell kommunikasjon, formgivning eller reklame, dukker hele tiden ordet kreativitet opp. Det legges vekt på å være kreativ, lage kreative løsninger og i reklamebyråene kaller man de som jobber med utforming av reklamearbeider rett og slett for de kreative. Organisasjonen de fleste designere. illustratører. fotografer og reklamefolk er medlem i, heter Kreativt Forum. Og ellers i næringslivet og i politikken etterlyses det oftere og, oftere kreativitet for å løse alle slags kriser.

Kreativitet kommer fra latin «creare» og betyr skapende

I de fleste definisjoner av begrepet kreativitet forekommer stikkord som originalitet, fantasi, problemløsning, oppfinnsomhet, gode ideer, se muligheter osv

Kreativitet er skapelsen av et vesentlig nytt produkt; det å anvende fantasien slik at en ny kombinasjon av ideer eller bilder konstrueres – ut fra individet selv, mer enn ut fra imitasjon ...

Noen sitater om kreativitet:

«Kreativitet har å gjøre med individets måte å forholde seg til livet» (Wayne Dyer)

«Kreativitet er en eventyrlig måte å tenke på, fritt for regler og fordommer» (Arthur Koestler)

«Kreativitet forutsetter grenser og form, samspill mellom begrensninger og innhold presser til nytt overraskende meningsinnhold»

Kreativitet er en prosess som foregår i bestemte trinn