Hva er kreativitet?

KreativitetKreativitet er et mytisk og overforbrukt ord. Ordet kommer av creare og blir gjerne forstått som det å ha evnen til skapende tenkning; samt evnen til å unnfange en bestemt idé i et avgjørende øyeblikk eller kunne fange og uttrykke en visjon.

 

Kreativitet kan også kalles originalitet eller nyskapende. De kreative setter ofte sammen kjente ting på nye måter. Kreative folk arbeider ofte med problemløsninger og blir betegnet som annerledese, innovative, frihetlige, oppfinnsomme eller fantasifulle.

Det sies og menes mye rart. Men det er i hvert fall sikkert at alle mennesker er kreative, men på sin egen måte. Fem, seksåringer er nærmest kreative genier, og har med normalt gode oppvekstvilkår få, eller ingen bekymringer her i livet.

De har en enorm oppdagertrang, er nysgjerrige på alt og alle, de er selvsikre og klarer alt. Ingenting er umulig. De viser også en enorm handlekraft, de er spontane, har magefølelse (intuisjon) for situasjonen eller oppgaven. De er uredde, mangler de fleste hemninger, har en stor åpenhet ovenfor det meste, og kan til tider være veldig ulydige.

At mange mennesker ofte ikke føler seg spesielt kreative, skyldes mye et moderne arbeidsliv med det industrisamfunnet har å by på av stress, fremmedgjøring og rutine. Fysisk tungt arbeid er heller ikke veldig kreativt stimulerende. Eller?

Hvem er så kreative?

At kunstnere, oppfinnere, forfattere, arkitekter, mesterkokker, musikere og folk i alle slags såkalte frie yrker i mer og mindre grad er kreative, er en kjent sak. Men hvis du tenker deg om så krever alle sider av livet en sule kreativitet – for ikke å si het helt brød. Om du er snekker, vaskehjelp eller sykepleier vil du alltid trenge til – å faktisk mestre – de å komme opp med en rask og funksjonell løsning.

I utgangspunktet fungerer vi alle mer og mindre kreativt, men ulike samfunns myter om guders nådegaver, herrer og tjenere, systemenes byråkratiske måter å løse mellom-menneskelige problemer på, samfunnets produksjonsforhold, historiens ideologiske hegemonier har i stor grad fratatt oss troen på at vi er kreative.