Apple Keynote - ikonApple Keynote '09

Keynote er mer fleksibelt og mer intutiv enn PowerPoint. Dessuten drar Keynote fordel av Core Animation, en teknologi som er bygget inn i PowerBook'en din og gir optimale bevegelser i animasjoner og overganger du tillemper i Keynote. Du kan eksportere prosjektene dine til PowerPoint om du vil. Bare vær klar over at ikke alle effekter beholdes. Det samme gjelder om du øbsker å publisere prosjektet ditt til steder som SlideShare. Du kan også eksportere hele greia som en QuickTime-film eller pdf.

Da setter vi i gang:

Temavelgeren

Hver gang du åpner Keynote vises temavelgeren. Den fungerer ganske likt som velkomst-vinduet i Adobe-programmene med mulighet for å åpne sist brukte prosjekter, åone filer generelt eller gå i gang med et nytt. Du velger oppløsning (lysbildestørrelse) og tema. Begge deler kan endres på senere – så du er ikke låst fast til disse valgene.

Du kan også velge et enkelt tema, begynne å jobbe, for så å tilpasse malsidene til eget design etterhvert som prosessen skrider frem.

Temavelger

Vis - valgmuligheterArbeidsområdet

Vis-knappenDu kan tilpasse arbeidsområdet ved å velge eller legge til funksjoner fra “Vis”-knappen. For eksempel Vis/Skjul presentasjonsnotater. Disse kan du skrive ut sammen med lysbildene for egen del, eller for utdeling. Dersom du bruker iPhone kan laste ned en applikasjon som lar deg styre framvisningen via trådløst nettverk. Denne lar deg også se notatene på iPhone-skjermen. Lenke Lenke til Keynote Remote.

Andre essensielle valg valg du kan gjøre til arbeidsområdet er visning av linjaler, masterlysbildene og ulike visninger av oversikt for prosjektet ditt.

 

Arbeidsområdet

Formatlinjen

Formatlinjen – fra venstre til høyre:

 1. Nytt: Som i nytt lysbilde
 2. Start: For visning av lysbildeshowet
 3. Vis: Valg vedrørende arbeidsområdet (se forrige punkt)
 4. Hjelpelinjer: Keynote har dynamiske hjelpelinjer
 5. Temaer: Lar deg endre eller blande temaer
 6. Mastere: Hvert tema innholder en rekke mastere
 7. Tekstrute: Setter inn en tekstrute for fri bruk/plassering
 8. Figurer: Setter inn geometriske grunnformer
 9. Tabell: Setter inn en ordinær tabell
 10. Diagrammer: Lar deg sette i 3D-grafer
 11. Kommentarer: Notater til eget bruk, ikke visning
 1. Lenke iWork.com: Publiser presentasjonen online (beta)
 2. Masker: Endrer utsnitt av grafikk
 3. Alfa: For dypetsing/frilegging av bakgrunn
 4. Grupper: Grupperer flere objekter
 5. Løs opp gruppe: Løser opp grupper
 6. Øverst: Endrer lagrekkefølgen
 7. Nederst: Endrer lagrekkefølgen
 8. Inspektør: Panel for det kreative og sånt
 9. Medier: Panel for alt iLife-stoff du har på maskinen
 10. Farger: Panel for farger
 11. Fonter: Panel for fonter

Inspektør

I dette panelet finner du alt du trenger for å designe presentasjonene dine – bortsett fra farger og fonter. Den har ti sub-kategorier:

Knapp - dokumentDokument | Lyd | Spotlight

I dokument setter du innstillinger for størrelse/oppløsning andre grunnleggende betingelser for lysbildeserien. Unde lyd kan du valge bakgrunnsmusikk for selvgående serier. Her kan du også gjøre filmopptak av serien, med egne talekommentarer.

Knapp - lysbildeLysbilde | Overgang | Utseende

Her velger du overganger (transitions) mellom lysbildene, og tid for selvgående serier. Utseende betyr redigering av master og layout; bagrunnsbilde etc.

Knapp - byggBygg | Inn | Ut | Hendelse

Bygg (Build) er animasjoner; ankomst (inn) og avgang (ut) for tekst og bilder. Hendelser er mer avanserte og sammensatte animasjoner.

Knapp - tekstTekst | Kolonner | Punktregn

Tekst- farge, avstand og størrelsesjustering. Ikke fontvalg. Kolonner er antall og justering. Punktregn er justering av kulepunkter.

Knapp - grafikkGrafikk

Her bearbeider du fortrinnsvis tegninger opprettet med ”Figurer” (punkt 8 i forrige avsnitt); linje, fyll og farge. Men du kan også legge til skygge og refleksjon på importert grafikk samt stille opasitet.

Knapp - metrikkMetrikk

Alt som har med størrelse, plassering og rotasjon av objekter av alle typer

Knapp - tabellTabell | Format

Utseende på tabeller. Format er celler og eventuelt celle-funksjoner

Knapp - diagramDiagram | Akse | Serie

Oppretting og tilpasning av grafer; 2D/3D; innlegging av data også serielle, samt etiketter

Knapp - hyperkoplingHyperkopling

For knapper og lenker som flytter brukeren mellom ulike lysbilder; neste, forrige siste første osv.

Knapp - QuickTimeQuicktime

Tilpasning av Quicktime-filmklipp; inn/ut-punkt; volum; loops etc.

Inspektør

 

Medier

Medier

Dette panelet er bare nyttig hvis du bruker iPhoto og iLife og organiserer filene dine i den konteksten. Hvis du gjør det er Medier arbeidsbesparende, i og med at du raskt finner fram til, og setter inn mediefilene dine.

Alternativet er at du samler alt av mediefiler i en prosjektfolder og bruker den unsiverselle sett-inn kommandoen: Shift+Cmd+V (Sett inn > Velg … fra menylinjen)

Farger

Ikke ulik tilsvarende panel i andre Apple og Microsoft-applikasjoner … Øverst finner du ulike fargevelgere, nederst finner du plass for “Swatches” som du kan opprette for prosjektet ditt.

Icon - Mondrianum 2Tips til Kuler-entusiaster

Hvis du er vant tl å bruke Kuler; online eller inne i Adobe CS4-applikasjonene finnes det et tredjeparts PlugIn for Keynote; Mondrianum. Legg merke til ikonet lengst til høyre i figuren som er gjengitt her. Last ned og og installer fra:

Den er gratis og den tar ikke stor plass. Du kan riktignok ikke lage fargeharmonier som i CS4, men du kan søke på navn og importere fra egen Kuler-konto:

For å bruke Kuler trenger du en Adobe-ID, som er gratis og nyttig til mye.

 

Farger

FonterFonter

Heller ikke dette panelet er så ulikt tilsvarende fra andre applikasjoner du allerede kjenner. På toppen velger du understreking, gjennomstreking, fontfarge, dokumentfarge og de øvrige knappene på toppen har med slagskygge for fonten å gjøre. Resten forklarer seg selv.

 

Det får greie seg med oversikt og arbeidsområde i denne omgang. La oss utforske mulighetene i Keynote på neste side:

1 | 2 | 3 | 4 neste