Farger

Fargene slik de er presentert nedenfor er hovedfargene i designsystemet. Hjulene er bygget opp på følgende vis: Det innerste hjulet inneholder den rene fargen på venstre side, med med en suksessiv forløpning mot 50% sort på høyre side. De ytre ringene viser den rene fargen med henholdsvis 50% og 25% transparens over hvit. Nederst presenteres ytterligere tre støttefarger.
CMYK: 0/73/81/10
RGB: 230/62/44
LAB: 52/63/49
HSB: 6/81/90
HEX: E63E2C
CMYK: 0/32/84/5
RGB: 241/163/39
LAB: 73/20/70
HSB: 37/84/95
HEX: F1A327

CMYK: 83/011/68
RGB: 14/82/73
LAB: 31/-23/-1
HSB: 172/83/32
HEX: 0E5249

CMYK: 53/0/26/35
RGB: 78/167/123
LAB: 62/-37/15
HSB: 150/53/65
HEX: 4EA77B
CMYK: 48/14/0/5
RGB: 127/208/242
LAB: 80/-16/-24
HSB: 198/48/95
HEX: 7FD042
   
 
CMYK: 0/72/82/11
RGB: 228/63/42
LAB: 52/62/49
HSB: 7/82/89
HEX: E43F2A
CMYK: 0/37/84/7
RGB: 237/150/38
LAB: 69/25/67
HSB: 34/84/93
HEX: ED9626
CMYK: 16/0/41/22
RGB: 167/200/117
LAB: 77/-25/38
HSB: 84/41/78
HEX: A7C875