PetterArbeidskrav – foto

Emne 3. Kommunikasjon i digitale medier. Høsten 2010, frist: 25. oktober.

Besvarelse fra Petter Andresen

HiO - logo

Oppgaveteksten legger vekt på følgende:

Lys: Se om du kan få lys og skygge til å lage et ”spill” i bildet når du tar det. Det kan være litt mer krevende med tanke på blender og lukker, men tenk på ”lysmåling” når du tar bildet. Dette vil også gi bildet god kontrast.
Dybdeskarphet: Vurder om bakgrunn/ forgrunn er noe som er med på å fremheve bildet, eller om det er noe som er med på å ta bort budskapet i bildet.
Komposisjon: når du komponerer bildet må du være meget bevisst på hva som er i forgrunnen og på hva som er bak hovedmotivet. Forgrunn og bakgrunn er like viktig som selve motivet. Ha også i bakhodet hvilken vinkel du tar bildet i, samt hvor høyt/lavt du har kamera når du tar bildet (kamerastandpunkt).
Utsnitt: Hvor mye – eller hvor lite skal du ha med. Ofte så blir bilder kjedelige når man er for langt unna. Går man nære og fokuserer på detaljene så kan det være mer spennende enn om man har for mye med i bildet.

Margarethakirkeruinene Matilda Petter

Portrett

Fotografert med 50 mm f/1.4. Har valgt liten dybdeskarphet for full fokus på munnpartiet. Sittestillingen gir en fin diagonalitet i bildet, noe som impliserer en viss aktivitet.ISO er er satt til 100, full blender og 1/125 hastighet. Indirekte blitz som er satt på stativ, høyt mot taket. Spotmålt mot midtpunktet i pannen.

Helfigur

Fotografert med 18.0-50.0 mm f/2.8 (fokuslende 27 mm). Blender på f/5,0, hastighet 1/1250. Her har jeg satt kameraet på en stein, og spotmålt mot tanken - bildet bøl ganske så undereksponert; men det har jeg hentet opp i RAW-converter, men måtttet tåle litt lysstøy. Jeg valgt bildet fordi jeg poserer ganske tøft. Bildet skulle være et farvel til sommeren - så plasseringen mot havet og den gule pistrete busken og lange skygger er planlagt …

Landskap

Jobba litt med ny kunnskap om lysmåling i Margarethakirkeruinene i Maridalen med vanskelig ettermiddagslys. Synes jeg fikk fin dybde i dette; både med tanke på tre plan og linjeføringen i venstre murverk. Fotografert med 18.0-50.0 mm f/2.8 (fokuslende 22 mm). Blender på f/2.8, hastighet 1/1250. Lys og fokus er målt på veggen i midtplanet.