– Klimaet har Frp mye av skylda for

Rer Fugelli - foto

FIENDEBILDER:
Medisinprofessor Per Fugelli etterlyser en nasjonal kampanje mot hets av muslimer.
FOTO: ARNE OVE BERGO

– Breivik er blitt til på bakgrunn av et klima som vi alle har bidratt til. Nå skal vi jobbe sammen mot byggingen av fiendebilder, og for å gjøre slike som Breivik til fremmedlegemer – på isolat, sier professor i samfunnsmedisin Per Fugelli.

• METTE KARLSVIK — fra Dagsavisen 26. juli 2011

– Gjerningsmannens tanker er ikke blitt til i det tomme rom. De oppsto i et klima av stereotype fiendebilder, sier Per Fugelli (67) på telefon fra Røst.

– Dette klimaet må Frp ta mye av skylda for. Carl I. Hagen må gjøre det, som snakket om det store Kalifatet, om en påstått muslimsk driv etter verdensherredømme. Man har framstilt muslimer som skumle, farlige, som ute etter døtrene våre. Stortingsrepresentant for Frp, Ulf Erik Knudsen, opprettet Facebooksiden «Vi som ikke vil kjøre med muslimsk drosjesjåfør». Høyre har vært villige til å gifte seg med Frp for å komme i regjering. Høyre må manne seg opp og si at så lenge Frp bærer med seg disse brune, fremmedfiendtlige holdningene så vil de ikke være i regjering, sier Fugelli som ikke bare skylder på politikere. Han mener at vi alle har et ansvar:

– Nesten uten motstand, har vi latt dette få lov til å utvikle seg.

«En drøm fra Disneyland »
20. august i fjor publiserte Aftenposten en kronikk av Frp-politikerne Kent Andersen og Christian Tybring-Gjedde. Tekstforfatterne spør: «Hva var galt med norsk kultur, siden Arbeiderpartiet vil erstatte den med flerkultur? Som er rotløshet satt i system og vil rive landet vårt i filler.» De svarer: «For vi tror ikke noe på flerkultur. Vi tror det er en drøm fra Disneyland. Rotløshet satt i system. Idioti på lang sikt, og vi tror det kan komme til å rive landet vårt i filler.»

– Hva tenker Fugelli om Aps rolle?

– Stoltenberg og Storberget må være rakryggede symboler mot dette, og ikke frykte å miste velgere til Frp. De har vært altfor usynlige, forsiktige, tafatte, lydløse. De må tørre å si: Vi vil ikke vite noe av islamhets og bygging av fiendebilde. Det har vært en mangel på politisk tydelighet. Vi må tørre å si at denne gjerningsmannen har fått bli til på en klangbunn som alle i samfunnet har vært med på å la utvikle seg. Ingen av oss har vært modige nok til å si ifra.

– Hvordan gjør vi det?

– Vi har hatt nasjonale kamper mot mobbing. Men nå må vi faen meg få nasjonale kampanjer mot hets av muslimer. Barn lærer «stoppmelding» i barnehagen. Fra nå av skal vi bruke stoppmelding hver gang vi er på vei inn i en muslimhets. På den måten skal vi gjøre Breivik til et fremmedlegeme, sette ham i et isolat.

– Hvordan bygge opp folkehelsen?

– Vi skal lære noe av det som har skjedd. Utøya har stått for solidaritet i praksis. Radikal solidaritet, ikke fryktsomt, men likeverdig, har man der innlemmet hverandre i fellesskapet. Dette er noe vi må gjøre som samfunn som helhet. Sammen skal vi ta total avstand mot bygging av slike fiendebilder. Det kan gi en slags mening i det som skjedde. Det vil de som har vært rammet av tragedien like, sier Fugelli.

Ulike fellesskap
Breivik er blant annet tiltalt for å spre frykt i samfunnet. Jon Christian Laberg (61) er professor i samfunnspsykologi ved UiB, og forskningssjef ved Forsvarets institutt for ledelse. Han har forsket på effekten av krig på samfunn. Men aldri Norge.

– Denne typen hendelser er nytt for oss i Norge. Hva slags reaksjon man kan vente seg i samfunnet, vil avhenge av hva som kommer ut av etterforskningen. Er det en gal manns enestående hendelse, eller er han en del av et større nettverk? Svaret på slike spørsmål vil få noe å si for hvordan man forholder seg til dette videre, sier Laberg.

– Men det er ideologi inne i bildet.

– Ja, han er ikke alene. Det sosiale aspektet er veldig viktig og relevant på alle måter i denne saken. Å være sosiale blir vår måte å bekjempe denne typen hendelser på. Vi skal dyrke fellesskap og samhold, og bruke positive midler som vennskap og varme. Da blir vi ikke ofre for frykt og mistenksomhet. Det er dristig og modig å tro at vi skal klare det. Men vi har sett at vi klarer å holde på verdiene selv i sjokk.

– Hvordan mener du at politikerne har reagert?

– Det har vært en fantastisk lærebokdemonstrasjon i hvordan man reagerer som statsledere i en slik situasjon, sier Laberg.

Antisamfunn
– Handlingen er ekstremt antisosial og uempatisk. Dette virker intelligent, og gjennomført og planmessig utført, sier Per Grøndahl, rettspsykolog og med doktoravhandling i rettspsykiatri. De siste døgnene har han fulgt med. Men han har problemer med å ta det inn. Det tok den erfarne rettspsykologen lang tid å skjønne hva som skjer. Og forståelsen har bare så vidt begynt, mener Grøndahl.

– Nå skal eksperter komme med en observasjon av ham. Jeg er motstander av å karakterisere hans patologi før etter grundig undersøkelse. Forsvarer har gitt en edruelig og sterk beskrivelse av gjerningsmannen. De beskrivelsene har jeg fulgt med stor interesse, sier Grøndahl som har vært sakkyndig rettspsykolog i et hundretall straffesaker som handler om ildspåsettelse, sedelighet, og selvsagt mye mer. Han har da ofte med seg en annen psykologspesialist eller psykiater. Jobben deres er å finne ut om tiltalte er strafferettslig ansvarlig, for å se om han er psykotisk, har mistet taket på virkeligheten eller er sterkt handikappet. Grøndahl vil ikke svare på spørsmålet om han kan bli bedt om å være sakkyndig i denne saken, eller om han vil ta oppgaven på seg hvis han blir spurt.

– Har du sett lignende?

– Jeg har sett lignende ting. Men det er en helt annen skala. Ingen ting er sammenlignbart med denne saken, sier Grøndahl.

mette.karlsvik@dagsavisen.no

 

Dette innlegget ble publisert i Debatt. Bokmerk permalenken.

7 kommentarer til – Klimaet har Frp mye av skylda for

 1. Beer Montana sier:

  Per Fugelli: Ta deg en bolle! Først kritiseres frp for å være populistiske (mene det folket mener). Nå kritiserer du dem for å ha «skapt» folkets mening om muslimer. Jeg tror jeg snakker for de aller fleste når jeg sier at det nok er Islam som har skapt skepsis til Islam. Det og vår kunnskap om Islam.

 2. Tilbaketråkk: Terrordiskursen - Flamme Forlag

 3. Sola sier:

  Det viktigste kjære Per sier her er budskapet til oss; Vi den store massen kan ikke lenger være tyste og nekte for elefanten i rommet, på tide å anerkjenne den store best i hjørnet og ta debatten i det offentlige som private rom og vi hvilke verdigrunnlag som råder i Norge. Det er derfor jag nå ikke lenger sitter tyst og skriver følgende ord:

  @Beer Montana, Fakta: «Folk flest» trur også at strutser faktisk graver hodet i sanden, noe som er feil. Populisme = å bekrefte og forsterke grunnløse fordommer som «folk flest» grunnet ukunnskap og feilkonsepsjon har. Dette i håp om å ta billige politiske poeng og stemmer, gjennom å skremme uvitende. Metodene og ordene Frp brukt har vært med og skape ekle fordommer og verdier, ergo skapt den grobunn som den rottene poteten breivik nå fått lov å gro i.

  Hva sier du til dette egentlig?
  – Dette klimaet må Frp ta mye av skylda for. Carl I. Hagen må gjøre det, som snakket om det store Kalifatet, om en påstått muslimsk driv etter verdensherredømme. Man har framstilt muslimer som skumle, farlige, som ute etter døtrene våre. Stortingsrepresentant for Frp, Ulf Erik Knudsen, opprettet Facebooksiden «Vi som ikke vil kjøre med muslimsk drosjesjåfør».

  Ekkelt og hatsk er vad det er og nå er nok nok. Gjør det ikke litt vondt i maven å tenke på att mennesker som deg er med på å ha bidratt til denne tragedien?

  Har vi ikke opplevd nok hat i det siste, eller ønsker du å fortsette tenke være desillusjonert på samme måte som Breivik?

 4. Daniel Archevis sier:

  Det er egentlig bare trist at professor Fuggeli – en vitenskapsmann – ikke klarer å skille mellom synspunkt og handling. Fiendebildet av kapitalister, rike og børsspekulater er eksempelvis en nærmest definerende egenskap ved medlemer av Sosialistisk Ungdom (SU). Tatt i betraktning at politisk terrorisme i Europa totaldomineres av venstreekstreme, skal vi dermed konkludere at SU vil ha skylda for dette den dagen det inntreffer i Norge…?

  Synspunkt og handling er to forskjellige ting, men kan likevel være relaterte gjennom et årsaksforhold; et gitt synspunkt kan ha en gitt handling som naturlig konsekvens. Man kan sågar fastslå med betydelig sikkerhet at de fleste overbevsninger naturlig vil påvirke adferd på en eller annen måte. Eksempelvis vil en oppfatning om høy fare for innbrudd naturlig føre til at man oftere holder dørene låst.

  Men følger terrorisme og massedrap naturlig som konsekvens av motstand mot fremmedkulturell innvandring, Fuggeli? Inntil du har etablert dette årsaksforholdet har du nemlig ikke noe poeng å servere i det hele tatt.

  Og ser du at nøyaktig den retorikken du nå serverer er nettopp det samme grenseløse våset som høyreekstreme bruker når de gir muslimske menigheter skylden for islamistisk ekstremisme?

 5. admin sier:

  For ordens skyld, Daniel; Venstresida i EU er ansvarlig for 6,5% av terrorhandlingene mellom 2006 og 2008. Separatistbevegelsene sto for 84,8%, 8,3% er begått av «andre» mens 0,4% er islamittisk. I følge Europol Report.

 6. Daniel Archevis sier:

  Jo, og man kan sikkert definere separatistbevegelsene som «politisk terrorisme» hvis man ønsker det – men ikke i noen konvensjonell ideologisk forstand.

  Det vesentlige er imidlertid ikke i seg selv det faktum at terrorisme i Europa begås med betydelig høyere frekvens av venstreekstreme enn av høyreekstreme, men derimot hva dette innebærer: En reell fare for at SU (og forsåvidt moderpartiet) kunne få noe å svare for ut fra Fuggelis retoriske krumspring.

  Og pussig nok ser «alle» det absurde i situasjonen dersom sosialister skulle tildeles direkte medansvar for eventuell venstreekstrem terrorisme på norsk jord. Så kan man jo kanskje spørre seg om ikke dette tyder på at det er blitt lovlig enkelt å slippe unna med billige slag under beltestedet mot Frp…?

 7. admin sier:

  Terrorisme etter norsk lov er definert som: «Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål», Lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven) §3 punkt 5.
  Jeg må innrømme at det første jeg tenkte da det smalt var ulykke – for det pleier det være når det smeller i Oslo sentrum. Når jeg så bilen som lå på tvers i amatørfilmen noen timer senere, tenkte jeg i retning av en Oklahoma-bomber. Og når det ble meldt om skudd på Utøya var jeg sikker på at det var en høyreekstremist; for det pleier det å være i Norge: 1977 ble Oktober-bokhandelen i Tromsø sprengt av en høyreekstremist. Petter Kristian Kyvik kastet i 1979 en bombe mot 1. mai-tog i Oslo. Johnny Olsen og Jon Charles Hoff utførte i 1981 drapene på Hadeland. Ole Nicolai Kvisler drepte Benjamin i 2002. Men det er sånn jeg assosierer …
  I min levetid er grensen for hva man tillater seg å si av nedsettende ting om mennesker med mørk hudfarge endret betraktelig. Og sånn jeg ser det spiller FrP en rolle her; de karakteriserer mennesker etter gruppetilhørighet og ikke som enkeltindivider – og foreslår sanksjoneringer i samme kontekst. Etter mitt syn bryter det med artikkel 1. i menneskerettighetserklæringen. Og FrP er ganske alene om det. I tillegg til hva enkelte FrP’ere kan få seg til å si offentlig … I det fleste debatter om innvandring påpekes det at FrP har skjøvet de fleste andre partier mot høyre. Dette var grunnen til at jeg sakset Fugellis artikkel og publiserte på bloggen min …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *